fbpx

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Reinhartsen Media (Org.nr: 915 048 226 )

Publisert: 18.03.19

Oppdatert 17.11.21

 

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan bedriften Reinhartsen Media AS innhenter og bruker personopplysninger.  Denne erklæringen er basert på Datatilsynets punktliste for utarbeiding av ny personvernerklæring i henhold til GDPR.

Behandlingsansvarlig av all persondata i Reinhartsen Media AS er daglig leder Nicolay Reinhartsen. Daglig leder har det daglige ansvaret for saker knyttet til personvern og personopplysninger. Epostadresse: nicolay@reinhartsenmedia.com Telefon: +47 99 48 41 06

Vi setter personvern høyt. Ønsker du informasjon om hvordan vi bruke persondata og innhenter informasjon, skal dette være lett tilgjengelig slik at du til enhver tid har kontroll på hvordan vi bruker disse opplysningene.

 

Dette lagrer vi om kundene våre:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Eventuelle avtaler/kontrakter

 

Derfor samler og lagrer vi denne informasjonen:

 • For å kunne identifisere deg som kunde
 • Fakturering og betaling
 • For å levere den avtalte tjenesten eller produktet
 • Tilby produkter og tjenester
 • Skreddersy produkter og tjenester slik de passer deg best
 • Markedsføring

Reinhartsen Media forbeholder seg retten til å dele data innsamlet i sitt søsterselskap, Nordic Backyard AS, 925 223 387, med sine samarbeidspartnere der det er nødvendig. Databehandleravtale foreligger mellom Reinhartsen Media AS og partnere dette gjelder. Denne fremvises på forespørsel.

 

Hvem behandler/har tilgang til opplysningene gitt oss:

 • Ansatte
 • Eventuelle andre, som du/kunden har gitt samtykke at kan deles med
 • I noen tilfeller regnskapsfører

 

E-post og telefon

Kommunikasjon internt og eksternt blir gjort gjennom e-post og telefon så fremt dette ikke gjøres ved personlig møte. Meldinger som ikke lenger er relevante, er den aktuelle ansatte selv ansvarlig for å arkivere/slette. Dersom en ansatt slutter, vil epostkontoen avsluttes, men de kontakter og meldinger av nødvendig relevans, vil bli overført til noen av de øvrige ansatte. En stor del av den daglige kommunikasjon foregår per telefon. Telefonsamtaler og nummer blir ikke logget, men i noen tilfeller kan telefonnummeret bli lagret dersom det har en hensikt for videre kontakt, og at dette er naturlig eller avtalt fra kundens side.

 

Innsyn

Vi ønsker å vise stor åpenhet på hvilke opplysninger vi har om akkurat deg. Ønsker du få innsikt i dette, ta kontakt med post@reinhartsenmedia.com eller i kontaktskjema på nettsiden (https://reinhartsenmedia.com/kontakt/)

 

Sletting av data

Reinhartsen Media AS lagrer dine opplysninger frem til fristen for foreldelse til produktet vi har levert, er utløpt. Du som kunde/interessent har rett til å be om at alle opplysninger om deg skal slettes når kundeforholdet er avsluttet.

 

Kontaktskjema

Gjennom vårt kontaktskjema på nettsiden blir du bedt om å oppgi navn og epostadresse. Denne informasjonen blir ikke brukt til annet formål enn å følge opp henvendelsen som er sendt. Unntak fra dette kan forekomme dersom det i henvendelsen kommer fram at personen ønsker videre kontakt gjennom for eksempel nyhetsbrev eller annen kontakt ved fremtidige tilbud av produkter og tjenester.

 

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at e-postadressen din blir registrert i en liste der det blir sendt ut nyhetsbrev. Denne blir brukt til utsending av nyhetsbrev eller annen relevant informasjon. Reinhartsen Media kan også bruke kontaktinformasjonen til å kontakte kunden/interessenten for å innlede dialog. Kunden/interessenten kan når som helst melde seg av dette ved å ta kontakt med post@reinhartsenmedia.com


Dine rettigheter

Du har som forbruker, kunde og interessent rett til å retting, sletting eller innsyn i dine personopplysninger. Du har også rett til å kreve begrenset bruk av dine opplysning, til kun det mest nødvendige. Du kan lese mer om rettighetene dine på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter til begrensning, sletting, retting eller innsyn, må du ta skriftlig kontakt med oss. Dette kan du gjøre til post@reinhartsenmedia.com. Henvendelser i forbindelse med personvern skal vi svare og innfri i løpet av senest 30 dager etter mottatt henvendelse. For å innfri ditt ønske må vi be om bekreftelse på din identitet – dette for å sikre at vi ikke gir personopplysninger til feil personer og opplysninger kommer på avveie.

Dersom du tidligere har avgitt ditt samtykke, men ønsker å trekke dette tilbake, kan du til enhver tid gjøre dette. Det enkleste er skriftlig kontakt til post@reinhartsenmedia.com

 

Opplysninger om ansatte

For å kunne behandle lønn og administrere arbeidsforhold generelt, er det nødvendig med diverse personopplysninger om de ansatte. Opplysningene må registreres for å administrere lønnsutbetaling, lønnsnivå, ansettelsesgrad, skatteprosent, skattekommune.

Artikkel 6. nr. 1b fra personvernloven er behandlingsgrunnlaget vi baserer opplysningene på. I korte trekk forteller denne at databehandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom organisasjonen og den ansatte.

Les mer om artikkel 6 her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-2#KAPITTEL_gdpr-2

 

Opplysninger om jobbsøkere

For eventuelle jobbsøkere til Reinhartsen Media, er det nødvendig at vi behandler persondata om den søkende. Behandlingsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr.1b fra personvernforordningen. I korte trekk forteller denne at databehandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom organisasjonen og jobbsøkende.

Les mer om artikkel 6 her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-2#KAPITTEL_gdpr-2

 

Feil, mangler eller avvik?

Dersom du opplever feil, mangler eller avvik mellom det vi leverer av produkter/tjenester og vår personvernerklæring, ber vi deg kontakte behandlingsansvarlig Nicolay Reinhartsen på nicolay@reinhartsenmedia.com.

 

 

Cookies

Vi bruker cookies for å bedre brukeropplevelse og sikkerhet.

Cookies (informasjonskapsler) er små filer som ligger lagret i din nettleser eller på den enheten du bruker når du åpner en nettside. Som de fleste nettsider bruker vi cookies for å kunne gi deg en bedre, raskere og tryggere brukeropplevelse.

Eksempelvis, bruker vi cookies til:

Å muliggjøre enkelte funksjoner i systemet.
Gi innsikt i brukeratferd for forbedring av brukeropplevelsen.

Vi bruker industristandard analyseverktøy for analysering av besøkende, og disse verktøyene kan sette cookies i nettleseren din, for å gi innsikt i brukeratferd ved bruk av nettsiden. Databehandler samler, gjennom analyseverktøyet Google Analytics, inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet og tjenesten som leveres. Eksempler på hva statistikken brukes til er: informasjon om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Gjennom din bruk av systemet så kan det hende at noen av sidene inneholder tjenester som leveres av tredjeparter, slik som kart  fra Google Maps, videoklipp fra Vimeo etc, og bruk av sider som inneholder disse tjenestene kan medføre at disse tjenestene setter ytterligere cookies. Reinhartsen Media har ingen kontroll over dette, og vi anbefaler deg derfor også om å gjøre deg kjent med personvernerklæringen til disse tjenestene også.

Blokkere og slette cookies

Hvis du ikke ønsker at det skal settes cookies når du besøker nettsiden så kan du endre på dette under innstillinger i nettleseren din. Mer informasjon om dette finner du under dokumentasjonen for din nettleser. Merk at hvis du skrur av muligheten nettsiden har til å sette cookies kan det påvirke brukeropplevelsen samt at noen funksjoner på siden ikke vil fungere.

Du kan også slette eksisterende cookies i nettleseren din. Se dokumentasjonen til din nettleser for mer informasjon om hvordan dette gjøres.