fbpx

Er organisk rekkevidde og vekst dødt?

I september inngikk vi et samarbeid med TV-produksjonsselskapet TV Inter om å markedsføre og distribuere deres nye satsing. Denne gangen har de valgt prøve seg på en ny plattform fremfor ordinær TV-produksjon. Den nye satsingen foregår på sosiale medier, der tanken er å gi folk en god start på dagen med et godt ord. Prosjektet heter @plussord og er ment som et ord for dagen. TV-pastoren Egil Svartdahl er frontfigur i denne serien. Reinhartsen Media markedsfører og distribuerer dette på sosiale medier. TV Inter produserer totalt 365 filmer, én film for hver dag i et helt år. 

Selv om vi jobber mye med sosiale medier er dette prosjektet ganske annerledes fra det vi vanligvis gjør. Vår jobb i denne sammenhengen går i all hovedsak ut på å skrive gode tekster til innleggene som er knyttet opp mot innholdet og budskapet som blir formidlet, samt å publisere dette på de ulike kanalene. I det daglige jobber vi også for at veksten i både følgere og seere skal være jevn.  Ved startfasen av prosjektet jobbet vi også tett med TV Inter for å legge en god digital strategi, slik at løpet frem mot, og etter lansering ble så bra som mulig. Vi ønsket å legge det opp slik at innholdet som blir publisert har lav terskel for å bli delt, og at @plussord dermed kan vokse organisk. 

 

Er organisk rekkevidde og vekst dødt? 

Definitivt ikke! Dette prosjektet viser godt at det er mulig å nå ut til en stor gruppe mennesker uten å bruke annonsekroner. Totalt på Instagram og Facebook har @plussord nå over 24 000 følgere, og dette bare på noen få måneder. I snitt er det over  20 000 som ser hver film, og totalt antall visninger på Instagram og Facebook har passert 1 400 000 visninger. Det har også vist seg at tanken vi hadde ved oppstart om å gjøre det så "del-bart" som mulig, har fungert godt. Til sammen har over 20 000 delt innholdet som er publisert. Dette viser at det fortsatt går an å nå ut til en stor gruppe mennesker organisk. Vi er godt fornøyd med resultatene så langt og takk til TV Inter som har valgt oss som leverandør på dette oppdraget. 

 


Har du noen spørsmål eller trenger du hjelp med sosiale medier? Ta gjerne kontakt!

 


Kristoffer Bø
Social Media Manager & Rådgiver
Tlf: 905 00 668
kristoffer@reinhartsenmedia.com

Markus Gaarder
Art Director & Rådgiver
Tlf: 473 37 573
markus@reinhartsenmedia.com