fbpx

Lederne Offshore

Oppgaven

Målet med filmen var å lage en engasjerende video som oppklarer myter rundt 2-4 ordningen for de som jobber off-shore. Mange har vært skeptiske til at arbeiderne tar seg fri i 4 uker etter 2 ukers arbeid.

Lederne Offshore

Resultat

Vi lagde en informativ animasjonsfilm på litt over 2 minutter. Filmen fikk over 500 delinger i sosiale medier og skapte stort engasjement blant bransjefolk over hele Norge. Mange offshorearbeidere så på filmens budskap som en måte å forklare overfor andre deres jobbsituasjon. Kunden ble selv svært fornøyd.

Ønsker du tilbud på noe tilsvarende? Kontakt oss